Olika sätt att träna sin häst på

När jag kom i kontakt med akademisk ridkonst, fick jag också lära mig att inte bara träna min häst uppsuttet från ryggen, utan också från marken. Man kan träna sin häst på följande vis:

  • Genom att rida den.
  • Från marken, med en kapson. I en position där människan går baklänges framför hästen, det som kallas “ground work” inom akademisk ridkonst.
  • I longering, bl a avancerad longering där hästen gör sluta, piaff, passage och skolhalter mm.
  • Från marken, med kapson och/eller bett, i en position där människan går bredvid hästen, ungefär vid dess bog, och använder tyglarna på samma vis som uppsuttet. Hjälperna är likadana som uppsuttet, bortsett från att man inte har sitsen till hjälp.
  • På lång tygel. Lång tygel är inte detsamma som att tömköra hästen, eftersom tömkörning förbereder hästen inför att bli körd, medan arbete på lång töm förbereder eller kompletterar hästens utbildning under ryttare.

Vanligtvis börjar man utbilda hästen från marken, innan man sitter upp på den. Genom att lära hästen de grundläggande hjälperna från marken är det oftast lättare att överföra dessa hjälper till hästens rygg sedan. Det kan också vara så att hästen inte kan ridas på av olika anledningar, och då kan man ändå stärka upp den med arbete utan ryttare.

När jag börjar träna en ny häst, börjar jag med “ground work”. Genom ground work förbereder jag hästen inför longeringen och successivt kan jag börja utbilda hästen genom longeringen. Longering är inte till för att motionera hästen, utan en utbildningsväg till att hästen får bära en ryttare.

Istället för longering kan man också arbeta hästen från dess sida, i positionen för “hand work”. Är man ensam med sin häst, kan det vara lättare att gå bredvid hästen, eftersom den positionen är mer lik den man som ryttare kommer ha.

Olika hästar är också olika lätta att träna ur olika positioner. Om man tycker att det är svårt att lära hästen ur en viss position, finns det inget som hindrar att man istället byter position om man där lättare får hästen att förstå vad man menar.