Kategori: Lastträning

Ett litet räkneexmempel

När Erik och jag blev hästägare var vi fullständigt införstådda i att vi var måste skaffa oss en hästtransport. En hästtransport var ett lika viktigt inköp som själva hästen i sig. Utan en hästtransport kunde man ju inte ta sig till träningar när man ville, utan då skulle man vara beroende...

Att ta sig till och från hästträningar – ett inlägg om lastträning

När Erik och jag köpte Titan var nästa inköp för oss en hästtransport. Att köpa oss en hästtransport ansåg vi nämligen vara nödvändigt för att kunna ta oss till de tränare vi ville träna för. När hästtransporten var inköpt började nästa utmaning, och det var att lastträna Titan. Titan...