När Erik och jag blev hästägare var vi fullständigt införstådda i att vi var måste skaffa oss en hästtransport. En hästtransport var ett lika viktigt inköp som själva hästen i sig. Utan en hästtransport kunde man ju inte ta sig till träningar när man ville, utan då skulle man vara beroende...